Przejdź do treści strony WCAG

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 12 m-cy w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r., w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 21.12.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFUbezpieczenie pojazdów - wyniki BIP.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 14.12.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFUbezpieczenie pojazdów - ZP2.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 12 m-cy w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r., w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC