Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

UWAGA! KOMUNIKAT

KOMUNIKAT


Informujemy, że w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
• o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem  platformy zakupowej http://www.platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy http://www.platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole,
pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.
Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę http://www.bip.zdw.opole.pl w zakładce „PRZETARGI”.
Postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczęte przed dniem 18 października 2018 r. i pozostające w toku dostępne będą w dotychczasowej lokalizacji.
Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której prowadzone będą tzw. postępowania unijne w ZDW w Opolu, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w tzw. unijnych postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracja na platformie zakupowej umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem poniższego linku: http://www.platformazakupowa.pl, http://www.platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole.

Przypominamy, że w przypadku tzw. postępowań unijnych, wszczętych od dnia 18 października 2018 r.:
• oferty,
• wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
• oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przypominamy zatem, iż:
• dla udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób składających w imieniu wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa powyżej, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania ww. dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
• szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  22-01-2019 10:43
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  24-01-2019 11:11
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 9268
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×