Przejdź do treści strony WCAG

Informacja dla postępowań powyżej progów unijnych

INFORMACJA


Przetargi ogłoszone, informacje z otwarcia ofert i wyniki przetargów o wartości równej lub przekraczającej progi unijne znajdują się na platformie zakupowej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole