Przejdź do treści strony WCAG

Naczelnik Wydziału WA.1040.1.2019

Strona archiwalna

 

WA.1040.1.2019

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

 

Naczelnik Wydziału

(określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu wybranym kandydatem do zatrudnienia jest Pan Franciszek Fejdych zamieszkały w Niemysłowicach.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydat odpowiada profilowi określonemu na ww. stanowisku, spełnia wszystkie wymagania postawione w ogłoszeniu o naborze. W II etapie naboru uzyskał znacznie ponad połowę wymaganych punktów.