Przejdź do treści strony WCAG

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych Zamawiającego

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 7 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.02.2019 r. pod numerem 510679-N-2019.

UWAGA NR 1:
  W dniu 11.02.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytania zadane przez wykonawców :

UWAGA NR 2:

W dniu 12.02.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2019 r., pod numerem 540027613-N-2019. Jednocześnie zamieszczono poniżej w załączeniu " pismo do wszystkich pobierających SIWZ" oraz nową i obowiązującą stronę nr 12.
 

Załączniki:

PDFPismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 12-02-2019 r .pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia dod. 12-02-2019 .pdf
PDFnowa i obowiazujaca strona nr 12-siwz_dodano-12-02-2019.pdf
 

PDFPismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 11-02-2019 r .pdf
 

PDFZakup paliw płynnych - ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
PDFZakup paliw płynnych - SIWZ.pdf
DOCZakup paliw płynnych - Zał. nr 01 - formularz ofertowy.doc
DOCZakup paliw płynnych - Zał. nr 02 formularz cenowy.doc
DOCZakup paliw płynnych - Zał. nr 03 - oświadczenie brak podst. wykl.doc
DOCZakup paliw płynnych - Zał. nr 04 -oświadczenie spełnienie war.doc
DOCZakup paliw płynnych - Zał. nr 05 - oświadczenie o grup. kap. .doc
PDFZakup paliw płynnych - Zał. nr 06 - projekt umowy.pdf
DOCZakup paliw płynnych - Zał. nr 07 - zobowiązanie podm. trzeci.doc