Przejdź do treści strony WCAG

POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 7 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.02.2019 r. pod numerem 513004-N-2019.

UWAGA NR 1:
W dniu 20.02.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu:
1. Pismo z odpowiedzią na pytanie zadane przez Wykonawcę, informacją o zmianach, informacją o dodaniu nowego-obowiązującego załącznika, informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.
3. Zmienioną i obowiązującą stronę nr 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 1 – formularz oferty (stary, nieaktualny usunięto ze strony internetowej zamawiającego).

Mając na uwadze wprowadzone zmiany zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 25.02.2019r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.02.2019r. o godz. 10:15.

Załączniki:

PDFOczyszczanie 2019 - NOWA strona nr 15 SIWZ - 20.02.2019.pdf
PDFOczyszczanie 2019 - ogłoszenie o zmianie ogł. 20.02.2019.pdf
PDFOczyszczanie 2019 - pismo ze zmianami - 20.02.2019r.pdf
DOCOczyszczanie 2019 Zał. nr 1 - form. oferty NOWY - 20.02.2019.doc
 

PDFOczyszczanie 2019 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOczyszczanie 2019 - SIWZ.pdf

DOCXOczyszczanie 2019 Zał. nr 2a-2o - formularze cenowe zad. 1-15.docx
DOCOczyszczanie 2019 Zał. nr 3 - osw-o-braku-podst-wykl.doc
DOCOczyszczanie 2019 Zał. nr 4 - lista podmiotow.doc
PDFOczyszczanie 2019 Zał. nr 5 - projekt umowy.pdf
PDFOczyszczanie 2019 Zał. nr 6 - wykaz.pdf
PDFOczyszczanie 2019 Zał. nr 7 - proj. um. powierz. danych os..pdf