Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU OD KM 10+300 DO KM 10+550 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W MIEJSCOWOŚCI DYLAKI W KM 10+369 I KM 10+497

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.02.2019 r. pod numerem 513451-N-2018.

UWAGA NR 1:
W dniu 27.02.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz obowiązujące załączniki:
a) nowy kosztorys ofertowy,
b) nowy przedmiar robót,
c) uzgodnienia.

Jednocześnie usunięto ze  strony internetowej zamawiającego stare, nieaktualne załączniki.

Załączniki:

PDFRozbudowa Dylaki - pismo z odp.1 BIP - 27.02.2019.pdf
ZIPRozbudowa Dylaki - uzgodnienia 27.02.2019.zip
XLSXRozbudowa Dylaki Zał. nr 02a - NOWY kosztorys ofertowy 27.02.2019.xlsx
PDFRozbudowa Dylaki Zał. nr 02b - NOWY przedmiar robót 27.02.2019.pdf
 

PDFRozbudowa Dylaki - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFRozbudowa Dylaki - SIWZ.pdf
DOCRozbudowa Dylaki Zał. nr 01 - formularz oferty.doc

DOCRozbudowa Dylaki Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCRozbudowa Dylaki Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCRozbudowa Dylaki Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRozbudowa Dylaki Zał. nr 06 - zobow. podmiotu trzeciego.doc
DOCRozbudowa Dylaki Zał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCRozbudowa Dylaki Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCRozbudowa Dylaki Zał. nr 09 - wykaz pot. techn.doc
PDFRozbudowa Dylaki Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFRozbudowa Dylaki Zał. nr 11 - umowa powierzenia.pdf
PDFRozbudowa Dylaki Zał. nr 12 - SST.pdf
ZIPRozbudowa Dylaki Zał. nr 13 - dokumentacja.zip