Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 462 W MIEJSCOWOŚCI JANÓW NA ODCINKU OD KM 11+319 DO KM 12+509 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.03.2019 r. pod numerem 518485-N-2019 z dnia 01-03-2019 r.

Załączniki:
PDFOgłoszenie o zamówieniu Nadzór Janów.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nadzór Janów.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty Nzdzór Janów.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. 1 Nadzór Janów.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. 2 Nadzór Janów.xls
XLSZał. nr 02c - Formularz cenowy na Zad. 3 Nadzór Janów.xls
DOCZał. nr 03 - Ośw. art. 25a wykluczenie Nadzór Janów.doc
DOCZał. nr 04 - Ośw. art. 25a warunki Nadzór Janów.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapit. Nadzór Janów.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania innego podmiotu Nadzór Janów.doc
DOCZał. nr 07a-07c - Wykaz usług zad. 1-3 Nadzór Janów.doc
DOCZał. nr 08a-08c - Wykaz osób zad. 1-3 Nadzór Janów.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt umowy Nadzór Janów.pdf
PDFZał. nr 09a - Projekt Umowy powierzenia danych Nadzór Janów.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynności i obowiązków nadzoru Janów.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania Inżyniera Koordynatora Nadzór Janów.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót Nadzór Janów.pdf
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa br. energetyczna Nadzór Janów.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa br. sanitarna Nadzór Janów.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa br. telekomunikacyjna Nadzór Janów.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa proj-doc-org-ruchu Nadzór Janów.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa Zielen Nadzór Janów.zip
ZIPZał. nr 13 - Dokum. projektowa br. drogowa Nadzór Janów.zip
PDFZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne Nadzór Janów.pdf
ZIPZał. nr 15 - Uzgodnienia Nadzór Janów.zip