Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU OD KM 10+300 DO KM 10+550 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W MIEJSCOWOŚCI DYLAKI W KM 10+369 I KM 10+497 - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 22.03.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFRozbudowa Dylaki - wyniki BIP.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 04.03.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFZP-2 Rozbudowa drogi Dylaki.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU OD KM 10+300 DO KM 10+550 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W MIEJSCOWOŚCI DYLAKI W KM 10+369 I KM 10+497

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2019
  przez: Paweł Kłonowski
 • opublikowano:
  04-03-2019 13:19
  przez: Paweł Kłonowski
 • zmodyfikowano:
  22-03-2019 13:50
  przez: Paweł Kłonowski
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 791
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl