Przejdź do treści strony WCAG

ŚCINKA POBOCZY WRAZ ZE ŚCINKĄ PASÓW ZIELENI POMIĘDZY KRAWĘŻNIKIEM A CHODNIKIEM ORAZ RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 10 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.03.2019 r. pod numerem 523599-N-2019.

Uwaga!
Dnia 20.03.2019 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary i dodano nowy formularz oferty, formularze cenowe i projekt umowy.

PDF09zmspecwww.pdf
DOCscinka-poboczy-zal-nr-01-formularz-ofertyn.doc
XLSXscinka-poboczy-zal-nr-02a-formularz-cenowyn.xlsx
XLSXscinka-poboczy-zal-nr-02b-formularz-cenowyn.xlsx
XLSXscinka-poboczy-zal-nr-02c-formularz-cenowyn.xlsx
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 09 - projekt umowyn.doc
 

UWAGA NR 1:
Poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wynikające z przedłużenia terminu składania ofert poniższe załączniki:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP.
2. Zmieniona i obowiązująca strona nr 17 SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 25.03.2019 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.03.2019 r. o godz. 10:15.

Załączniki:

PDFŚcinka poboczy - NOWA strona nr 17 SIWZ- 18.03.2019.pdf
PDFŚcinka poboczy - ogłoszenie o zm. ogł. 18.03.2019.pdf
PDFŚcinka poboczy - pismo zm. terminu - 18.03.2019.pdf
 

PDFŚcinka poboczy - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFŚcinka poboczy - SIWZ.pdf
-
-
-
-
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 06 - zobow. podmiotu trzeciego.doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 07 - wykaz usług.doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 08 - wykaz pot. techn.doc
-
PDFŚcinka poboczy Zał. nr 10 - specyfikacja na ścinkę poboczy.pdf
PDFŚcinka poboczy Zał. nr 10 - specyfikacja rowy.pdf