Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2019-2020 – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.03.2019 r. pod numerem 530267-N-2019.

UWAGA NR 1:
W dniu 02.04.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu:
1. Pismo z informacją o zamieszczeniu na stronie internetowej zamawiającego brakującego załącznika nr 1a do SIWZ - wykazu osób dla spełnienia kryterium oceny ofert.
2. Obowiązujący załącznik nr 1a - wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert.

Załączniki:

PDFRemonty nawierzchni - pismo ws. dod. zał. 02.04.2019r.pdf
DOCRemonty nawierzchni Zał. nr 01a - wykaz osob kryterium.doc
 

PDFRemonty nawierzchni - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFRemonty nawierzchni - SIWZ.pdf
DOCRemonty nawierzchni Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXRemonty nawierzchni Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy zad. 1.xlsx
XLSXRemonty nawierzchni Zał. nr 02b - kosztorys ofertowy zad. 2.xlsx
XLSXRemonty nawierzchni Zał. nr 02c - kosztorys ofertowy zad. 3.xlsx
DOCRemonty nawierzchni Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCRemonty nawierzchni Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCRemonty nawierzchni Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRemonty nawierzchni Zał. nr 06 - zobow. podmiotu trzeciego.doc
DOCRemonty nawierzchni Zał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCRemonty nawierzchni Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCRemonty nawierzchni Zał. nr 09 - wykaz pot. techn.doc
PDFRemonty nawierzchni Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
ZIPRemonty nawierzchni Zał. nr 11 - specyfikacje techniczne.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2019
  przez: Paweł Kłonowski
 • opublikowano:
  27-03-2019 14:02
  przez: Paweł Kłonowski
 • zmodyfikowano:
  02-04-2019 14:13
  przez: Paweł Kłonowski
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 414
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×