Przejdź do treści strony WCAG

inspektor WA.1040.3.2019 wyniki

Strona archiwalna

 

 

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

stanowisko urzędnicze: inspektor

 (określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko urzędnicze wybraną kandydatką do zatrudnienia jest Pani Alicja Kołodziej zamieszkała w m. Kępa.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka uzyskała największą ilość punktów, również jej wykształcenie, przygotowanie zawodowe i spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących kwalifikacji najpełniej odpowiadają warunkom określonym na ww. stanowisku.