Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w miejscowości Nowa Wieś

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.04.2019 r. pod numerem 534961-N-2019 zamieszczono poniżej w załączeniu.

 

UWAGA NR 1:

W dniu 10.04.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz nową i obowiązującą stronę nr 20 SIWZ.
Zamawiający informujemy,  że przedłuża termin składania ofert do dnia 26.04.2019 r., do godziny  10:00 a jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.04.2019 r. o godz. 10:15.

 

Załączniki:

PDFpismo do wszystkich pob. SIWZ_dodano 10.04.2019.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFnowa i obowiązująca str. 20 SIWZ.pdf
 

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ Nowa Wieś.pdf
DOCZ. 01-formularz oferty.doc
XLSXZ. 02 - kosztorys ofertowy.xlsx
PDFZ. 02a - przedmiar.pdf
DOCZ. 03 - oświadcz. podst. wykl..doc
DOCZ. 04 - oświadcz. spełn. war..doc
DOCZ. 05 - lista podmiotów.doc
DOCZ. 06 - wzór zobow..doc
DOCZ. 07 - wykaz robót.doc
DOCZ. 08 - wykaz osób.doc
DOCZ. 09 - wykaz sprzętu.doc
PDFZ. 10 - projekt umowy.pdf
PDFZ. 11 - specyfikacje techniczne.pdf