Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019-2020 - z podziałem na zadania-informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 3

W dniu 11.06.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 3:

PDFRemonty nawierzchni - wyniki zad.3 BIP.pdf
 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 2

W dniu 04.06.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2:

PDFRemonty nawierzchni - ponowne wyniki zad.2 BIP.pdf
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 2

W dniu 05.06.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2:

PDFRemonty nawierzchni - unieważ.wyn.zad.2 BIP.pdf
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 2

W dniu 04.06.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2:

PDFRemonty nawierzchni - wyniki zad.2 BIP.pdf
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 1

W dniu 24.04.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1:

PDFRemonty nawierzchni - wyniki zad.1 BIP.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dnia 11.04.2019 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku).

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2019-2020 – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA