Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710” – z podziałem na zadania-informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

W dniu 16.05.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert.

PDF20190516 inf. o wyborze ofert-BIP.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 18.04.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert).

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710” - z podziałem na zadania

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-04-2019
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  18-04-2019 12:30
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  16-05-2019 14:24
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 469
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl