Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU JANUSZKOWICE - ZDZIESZOWICE - informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 16.05.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFPrzebudowa Januszkowice - wyniki BIP.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 25.04.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFZP-2 Przebudowa Januszkowice.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU JANUSZKOWICE - ZDZIESZOWICE

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2019
  przez: Paweł Kłonowski
 • opublikowano:
  25-04-2019 13:11
  przez: Paweł Kłonowski
 • zmodyfikowano:
  16-05-2019 14:00
  przez: Paweł Kłonowski
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 581
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×