Przejdź do treści strony WCAG

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU KOLONOWSKIE–ZAWADZKIE-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 25.04.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF17ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU KOLONOWSKIE–ZAWADZKIE

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 17.05.2019 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF17ogłwynwww.pdf