Przejdź do treści strony WCAG

,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ,,POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 7: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU BIERAWA-KORZONEK W KM 7+500-10+220” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA"

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.04.2019 r. pod numerem 542807-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.

Załączniki:
PDFOgłoszenie o zamówieniu Nadzór Bierawa-Korzonek.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nadzór Bierawa-Korzonek.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty Nadzór Bierawa-Korzonek.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. 1 Nadzór Bierawa-Korzonek.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. 2 Nadzór Bierawa-Korzonek.xls
XLSZał. nr 02c - Formularz cenowy na Zad. 3 Nadzór Bierawa-Korzonek.xls
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 25a wykluczenie Nadzór Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 25a warunki Nadzór Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów grupa kapit. Nadzór Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 06 - wzór zobowiązania innego podmiotu Nadzór Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 07a-07c - wykaz usług zad. 1-3 Nadzór Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 08a-08c - wykaz osób zad. 1-3 Nadzór Bierawa-Korzonek.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt umowy Nadzór Bierawa-Korzonek.pdf
PDFZał. nr 09a - Projekt Umowy powierzenia.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynności i obowiązków Nadzoru.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania Inżyniera koordynatora.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót v3 Bierawa-Korzonek.pdf
ZIPZał. nr 13 - dok.proj.Docelowa OR Bierawa-Korzonek.zip
ZIPZał. nr 13 - dok.proj.Drogówka Bierawa-Korzonek.zip
ZIPZał. nr 13 - dok.proj.Energetyka Bierawa-Korzonek.zip
ZIPZał. nr 13 - dok.proj.Kanalizacja Bierawa-Korzonek.zip
ZIPZał. nr 13 - dok.proj.Teletechnika Bierawa-Korzonek.zip
ZIPZał. nr 13 - dok.proj.Zieleń Bierawa-Korzonek.zip
PDFZał. nr 14 - STWiORB Bierawa-Korzonek.pdf
ZIPZał. nr 15 - decyzje i uzgodnienia Bierawa-Korzonek.zip