Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 W KM 14+774 W MIEJSCOWOŚCI ANTONIÓW

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.05.2019 r. pod numerem 543402-N-2019.

UWAGA NR 1:
  W dniu 17.05.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytania zadane przez wykonawców oraz załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach :

Załączniki:

PDFPismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 17-05-2019 r .pdf
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
 

PDFPrzebudowa Antoniów - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPrzebudowa Antoniów - SIWZ.pdf
DOCPrzebudowa Antoniów Zał. nr 01 - form. oferty.doc
XLSXPrzebudowa Antoniów Zał. nr 02a - kosztorys of..xlsx
PDFPrzebudowa Antoniów Zał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCPrzebudowa Antoniów Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCPrzebudowa Antoniów Zał. nr 04 - ośw.art.25a war..doc
DOCPrzebudowa Antoniów Zał. nr 05 - lista podm..doc
DOCPrzebudowa Antoniów Zał. nr 06 - wzór zobow..doc
DOCPrzebudowa Antoniów Zał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCPrzebudowa Antoniów Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCPrzebudowa Antoniów Zał. nr 09 - wykaz pot. techn.doc
PDFPrzebudowa Antoniów Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFPrzebudowa Antoniów Zał. nr 11 - projekt um. powierzenia.pdf
PDFPrzebudowa Antoniów Zał. nr 12 - ST.pdf
ZIPPrzebudowa Antoniów Zał. nr 13 - dok.proj. cz.1 OW.zip
ZIPPrzebudowa Antoniów Zał. nr 13 - dok.proj. cz.2 Geologia.zip
ZIPPrzebudowa Antoniów Zał. nr 13 - dok.proj. cz.3 SOR.zip
ZIPPrzebudowa Antoniów Zał. nr 13 - dok.proj. cz.4 PW.zip