Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 W KM 14+774 W MIEJSCOWOŚCI ANTONIÓW - informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 22.05.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFPDFZP-2 Przebudowa Antoniów.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 W KM 14+774 W MIEJSCOWOŚCI ANTONIÓW

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 19.06.2019 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF18ogłwynwww.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2019
  przez: Paweł Kłonowski
 • opublikowano:
  22-05-2019 12:30
  przez: Paweł Kłonowski
 • zmodyfikowano:
  19-06-2019 11:10
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 390
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×