Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 OD KM 72+834 DO KM 74+451 W M. PACZKÓW” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.05.2019 r. pod numerem 550699-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
 
Załączniki:
PDFOgłoszenie o zamówieniu Nadzór Paczków.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nadzór Paczków.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty Nadzór Paczków.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. 1 Nadzór Paczków.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. 2 Nadzór Paczków.xls
XLSZał. nr 02c - Formularz cenowy na Zad. 3 Nadzór Paczków.xls
XLSZał. nr 02d - Formularz cenowy na Zad. 4 Nadzór Paczków.xls
DOCZał. nr 03 - Ośw. art. 25a wykluczenie Nadzór Paczków.doc
DOCZał. nr 04 - Ośw. art. 25a warunki Nadzór Paczków.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapit Nadzór Paczków.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania innego podmiotu Nadzór Paczków.doc
DOCZał. nr 07a-07d - Wykaz usług zad. 1-4 Nadzór Paczków.doc
DOCZał. nr 08a-08d - Wykaz osób zad. 1-4 Nadzór Paczków.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy Nadzór Paczków v2.pdf
PDFZał. nr 09a - Projekt Umowy powierzenia Nadzór Paczków.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynności i obow inspektora Nadzór Paczków.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania Inżyniera koordynatora Nadzór Paczków.pdf
ZIPZał. nr 12 - Przedmiary robót Paczków.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Branża sanitarna kan. gaz. wod. Paczków.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Branża telekomunikacyjna Paczków.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok.proj. Branża_elektryczna_kolizje_oświetlenie Paczków.zip
ZIPZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne Paczków.zip