Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew wraz z wycinką drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz nabyciem drewna pochodzącego z wycinki w podziale na zadania_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE 1, 2 i 3

W dniu 26.06.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert:

Załącznik:

PDFinf o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie 1,2 i 3.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 10.06.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew wraz z wycinką drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz nabyciem drewna pochodzącego z wycinki w podziale na zadania

Metryczka
 • wytworzono:
  10-06-2019
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • opublikowano:
  10-06-2019 12:57
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • zmodyfikowano:
  26-06-2019 14:36
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 784
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl