Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU, Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.06.2019 r. pod numerem 564932-N-2019.

UWAGA NR 1:
W dniu 27.06.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o zmianie w projekcie umowy oraz nowy, obowiązujący załącznik nr 10 - projekt umowy (stary, nieaktualny usunięto ze strony internetowej zamawiającego).

Załączniki:

PDFPrzebudowa chodników - pismo ze zmianą um. 27.06.2019.pdf
PDFPrzebudowa chodników Zał. nr 10 - NOWY projekt umowy 27.06.2019.pdf
 

PDFPrzebudowa chodników - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPrzebudowa chodników - SIWZ.pdf
DOCPrzebudowa chodników Zał. nr 01 - form. oferty.doc
XLSXPrzebudowa chodników Zał. nr 02.1 - koszt. ofertowy zbiorczy zad.1.xlsx
XLSXPrzebudowa chodników Zał. nr 02.1a - koszt. ofertowy Zad.1 Kujawy.xlsx
XLSXPrzebudowa chodników Zał. nr 02.1b - koszt. ofertowy Zad.1 Strzeleczki ETAP I.xlsx
XLSXPrzebudowa chodników Zał. nr 02.1c - koszt. ofertowy Zad.1 Strzeleczki ETAP II.xlsx
PDFPrzebudowa chodników Zał. nr 02.1d - przedmiar Zad.1 Kujawy.pdf
PDFPrzebudowa chodników Zał. nr 02.1e - przedmiar Zad. 1 Strzeleczki ETAP I.pdf
PDFPrzebudowa chodników Zał. nr 02.1f - przedmiar Zad. 1 Strzeleczki ETAP II.pdf
XLSXPrzebudowa chodników Zał. nr 02.2a - koszt. ofertowy Zad. 2 Korfantów.xlsx
PDFPrzebudowa chodników Zał. nr 02.2b - przedmiar Zad. 2 Korfantów.pdf
DOCPrzebudowa chodników Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCPrzebudowa chodników Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCPrzebudowa chodników Zał. nr 05 - lista podm..doc
DOCPrzebudowa chodników Zał. nr 06 - wzór zobow..doc
DOCPrzebudowa chodników Zał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCPrzebudowa chodników Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCPrzebudowa chodników Zał. nr 09 - wykaz potencjału.doc

PDFPrzebudowa chodników Zał. nr 11 - ST.pdf