Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z podziałem na zadania-informacja

Strona archiwalna

 

          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1 i 2
 
W dniu 23.07.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1 i 2 w pliku o nazwie:
,,Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. nr 1 i 2 - Przebudowa chodników.pdf"
 
Załącznik:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 10.07.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU, Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2019
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  10-07-2019 12:16
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  23-07-2019 10:31
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 235
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×