Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2019R. – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.07.2019 r. pod numerem 577888-N-2019.

Załączniki:

PDFRemonty grysami - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFRemonty grysami - SIWZ.pdf
DOCRemonty grysami Zał. nr 01 - form. oferty.doc
DOCRemonty grysami Zał. nr 01a - wykaz osob kryterium.doc
DOCXRemonty grysami Zał. nr 02a - koszt. ofertowy zad. 1.docx
DOCXRemonty grysami Zał. nr 02b - koszt. ofertowy zad. 2.docx
DOCXRemonty grysami Zał. nr 02c - koszt. ofertowy zad. 3.docx
DOCRemonty grysami Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCRemonty grysami Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCRemonty grysami Zał. nr 05 - lista podm..doc
DOCRemonty grysami Zał. nr 06 - wzór zobow..doc
DOCRemonty grysami Zał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCRemonty grysami Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCRemonty grysami Zał. nr 09 - wykaz pot. techn.doc
PDFRemonty grysami Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
ZIPRemonty grysami Zał. nr 11 - specyfikacje techniczne.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2019
  przez: Paweł Kłonowski
 • opublikowano:
  24-07-2019 15:02
  przez: Paweł Kłonowski
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 172
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×