Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko ds. utrzymania dróg WA.1040.6.2019

Strona archiwalna

 

 

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

stanowisko urzędnicze stanowisko ds. utrzymania dróg

 

 (określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko urzędnicze wybranym kandydatem do zatrudnienia jest Pan Marek Dusza zamieszkały w Opolu.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydat uzyskał 93% punktów, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe są zgodne z warunkami określonymi na ww. stanowisku.