Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W MIEJSCOWOŚCI NAROK W KM OD 8+600 DO KM 10+555” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.07.2019 r. pod numerem 578827-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
 
Załączniki:
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Nadzór Narok.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nadzór Narok.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Nadzór Narok.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. 1 - Nadzór Narok.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. 2 - Nadzór Narok.xls
XLSZał. nr 02c - Formularz cenowy na Zad. 3 - Nadzór Narok.xls
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 25a wykluczenie - Nadzór Narok.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 25a warunki - Nadzór Narok.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów grupa kapit. - Nadzór Narok.doc
DOCZał. nr 06 - wzór zobowiązania innego podmiotu - Nadzór Narok.doc
DOCZał. nr 07a-07c - wykaz usług zad. 1-3 - Nadzór Narok.doc
DOCZał. nr 08a-08c - wykaz osób zad. 1-3 - Nadzór Narok.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Nadzór Narok.pdf
PDFZał. nr 09a - Projekt Umowy powierzenia - Nadzór Narok.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynności i obow. nadzoru - Nadzór Narok.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania Inżyniera koordynatora - Nadzór Narok.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót - Narok.pdf
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa cz. 1 - Narok.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa cz. 2 - Narok.zip
PDFZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne - Narok.pdf
ZIPZał. nr 15 - Uzgodnienia - Narok.zip