Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W MIEJSCOWOŚCI NAROK W KM OD 8+600 DO KM 10+555” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” - Informacja

Strona archiwalna

 

                                       
     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2 i 3
 
W dniu 09.08.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2 i 3 w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. nr 1, 2 i 3 - Pełnienie Nadzoru Narok.pdf"
Załącznik:
 
 
 
                                                INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 05.08.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):