Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2019R. – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 1, 2 i 3

W dniu 28.08.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, 2 i 3:

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 08.08.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF24ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2019R. – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA