Przejdź do treści strony WCAG

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik od km 28+280 do km 30+325” z podziałem na zadania

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 19.08.2019 r.  zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert).

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 NA ODCINKU POGÓRZE–ŁĄCZNIK OD KM 28+280 DO KM 30+325” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA ZADANIE NR 2

 

W dniu 23.08.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2.

PDFinf. o wyborze oferty-zad. 2-BIP.pdf
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

NA ZADANIE NR 1 I NA ZADANIE NR 3

 

W dniu 30.08.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1 i na zadanie nr 3.

PDFinf. o wyborze ofert-BIP-zad. nr 1 i 3.pdf