Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 w podziale na zadania

Strona archiwalna

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2, 3

 

 

W dniu 11.09.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2 i 3.

 

PDF20190911 inf o wyborze ofert-BIP.pdf
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

W dniu 23.08.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

 

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

  
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

 

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020 W PODZIALE NA ZADANIA

Metryczka
 • wytworzono:
  23-08-2019
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  23-08-2019 13:18
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  11-09-2019 10:41
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 496
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl