Przejdź do treści strony WCAG

,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W CIĄGU UL. OPOLSKIEJ W M. KRAPKOWICE"

Strona archiwalna

 

 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.09.2019 r. pod numerem 592062-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
 
 
Uwaga nr 1
W dniu 11.09.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz nowy i obowiązujący projekt umowy.
Równocześnie usunięto stary projekt umowy zamieszczony na stronie w dniu 03.09.2019 r.
 
Załączniki: