Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU, Z PODZIAŁEM NA ZADANIA_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 2

W dniu 23.10.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2:

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie nr 2.pdf
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1

W dniu 07.10.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1:

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie nr 1.pdf
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 3

W dniu 27.09.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 3:

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -zadanie nr 3.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 06.09.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert).

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU, Z PODZIAŁEM NA ZADANIA