Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454 – ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 ŁADZA-POKÓJ” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 09.09.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

 

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf 

 


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

 

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454 – ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 ŁADZA-POKÓJ” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

NA ZADANIE NR  1, 2 i 3

W dniu 24.09.2019 r. zamieszczono poniżej w  załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2 i 3.

PDF20190924 inf o wyborze ofert-BIP.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-09-2019
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  09-09-2019 14:04
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  24-09-2019 09:14
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 539
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl