Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W CIĄGU UL. OPOLSKIEJ W M. KRAPKOWICE-

Strona archiwalna

 

                                                   
                                  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W dniu 02.10.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Krapkowice.pdf"
 
Załącznik:
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 18.09.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF27ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W CIĄGU UL. OPOLSKIEJ W M. KRAPKOWICE"

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2019
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  18-09-2019 13:05
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  02-10-2019 13:50
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 690
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl