Przejdź do treści strony WCAG

Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu-Oddział Terenowy w Głubczycach.

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 09.10.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFwyniki.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 23.09.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU – ODDZIAŁ TERENOWY W GŁUBCZYCACH