Przejdź do treści strony WCAG

MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU KUJAWY–STRZELECZKI-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 25.09.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF28ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU KUJAWY–STRZELECZKI

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 11.10.2019 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF28ogłwynwww.pdf