Przejdź do treści strony WCAG

Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wraz z nabyciem drewna pochodzącego z wycinki w podziale na zadania_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1 i 2

W dniu 14.11.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 i 2:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie nr 1 i 2.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 05.11.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):


WYCINKA DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA