Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

,,ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - W PODZIALE NA ZADANIA" - Informacje

Strona archiwalna

 

         INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1 i 3
 
W dniu 09.12.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1 i 3 w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. nr 1 i 3 - Naprawy pozjazdów.pdf"
 
Załącznik:

 

 

                       INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE NR 2
 
W dniu 25.11.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 2 w pliku o nazwie:
"Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 2 - Serwis i naprawy.pdf"
 
Załącznik:
 

 

                                               INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 21.11.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:
 
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

                   
 
Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2019
  przez: Jarosław Sołtysek
 • opublikowano:
  21-11-2019 14:19
  przez: Jarosław Sołtysek
 • zmodyfikowano:
  09-12-2019 13:27
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 278
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl