Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

,,UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA 12 M-CY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020R., W ZAKRESIE OC, NNW, ASS ORAZ AC"

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 8 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.11.2019 r. pod numerem 629761-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.
 
Załączniki:
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Ubezp. pojazdów.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Ubezp. pojazdów.pdf
DOCZał. nr 1 - Formularz oferty - Ubezp. pojazdów.doc
XLSXZał. nr 2.1 - Wykaz składek ZDW w Opolu - Ubezp. pojazdów.xlsx
XLSZał. nr 2.2 - Wykaz składek OT Głubczyce - Ubezp. pojazdów.xls
XLSZał. nr 2.3 - Wykaz składek OT Grodków - Ubezp. pojazdów.xls
XLSZał. nr 2.4 - Wykaz składek OT Olesno - Ubezp. pojazdów.xls
DOCZał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Ubezp. pojazdów.doc
DOCZał. nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - Ubezp. pojazdów.doc
DOCZał. nr 5 - Lista podmiotów grupa kapitałowa - Ubezp. pojazdów.doc
DOCZał. nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Ubezp. pojazdów.doc
PDFZał. nr 7 - Zaświadczenie o przebiegu szkodowym Ergo Hestia - Ubezp. pojazdów.pdf
PDFZał. nr 8 - Projekt UMOWY GENERALNEJ - Ubezp. pojazdów.pdf
 
Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2019
  przez: Jarosław Sołtysek
 • opublikowano:
  29-11-2019 15:08
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 118
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl