Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA 12 M-CY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020R., W ZAKRESIE OC, NNW, ASS ORAZ AC - Informacje

Strona archiwalna

 

 
 
                               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W dniu 18.12.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie pojazdów.pdf"
 
Załącznik:
 
 

 
                                               INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 09.12.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:
 
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 
Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2019
  przez: Jarosław Sołtysek
 • opublikowano:
  09-12-2019 14:34
  przez: Jarosław Sołtysek
 • zmodyfikowano:
  18-12-2019 10:21
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 248
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl