Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

,,ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - ODDZIAŁ TERENOWY W OLEŚNIE"

Strona archiwalna

 

 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 10 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.12.2019 r. pod numerem 635430-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
 
Załączniki:
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Naprawy OT Olesno.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Naprawy OT Olesno.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Naprawy OT Olesno.doc
XLSZał. nr 02 - Formularz cenowy - Naprawy OT Olesno.xls
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Naprawy OT Olesno.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - Naprawy OT Olesno.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapitałowa - Naprawy OT Olesno.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Naprawy OT Olesno.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób - Naprawy OT Olesno.doc
DOCZał. nr 08 - Wykaz potencjału - Naprawy OT Olesno.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Naprawy OT Olesno.pdf
PDFZał. nr 10 - Wykaz środków transport. - Naprawy OT Olesno.pdf
 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2019
  przez: Jarosław Sołtysek
 • opublikowano:
  12-12-2019 15:05
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 120
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl