Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WYKONANIE W RAMACH GENERALNEGO POMIARU RUCHU 2020 (GPR 2020) BEZPOŚREDNICH POMIARÓW RUCHU, NA ODCINKACH POMIAROWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13a w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.01.2020 r. pod numerem 503815-N-2020.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_01ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_01specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_01oferta.doc

4. Formularze cenowe:

DOC2a_01formcenzad1.doc
DOC2b_01formcenzad2.doc
DOC2c_01formcenzad3.doc

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_01ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_01ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_01listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_01wzórzobow.doc

9. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC7_01wykos.doc

10. Wykaz punktów pomiarowych GPR2020 na drogach wojewódzkich województwa opolskiego - z obserwatorami:

PDF8_01wykpunkzobs.pdf

11. Wykaz punktów pomiarowych GPR2020 na drogach wojewódzkich województwa opolskiego - bez obserwatorów:

PDF9_01wykpunkbezobs.pdf

12. Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich:

PDF10_01wytGPR2020.pdf

13. Oświadczenie o sposobie wykonywania pomiaru w punktach typu „P” i „M”:

DOCX11_01ośwpunkty.docx

14. Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez urządzenia wideorejestracji i nagrania:

DOCX12_01ośwwideo.docx

15. Projekt umowy:

PDF13_01projum.pdf

16. Projekt umowy powierzenia:

PDF13a_01projumpowierz.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  20-01-2020 08:23
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 192
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl