Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

,,WYCINKA DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA"

Strona archiwalna

 

 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.01.2020 r. pod numerem 505570-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.
 
Załączniki:
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Wycinka.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Wycinka.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty Wycinka.doc
DOCZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. 1 - OT Głubczyce Wycinka.doc
DOCZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. 2 - OT Grodków Wycinka.doc
DOCZał. nr 02c - Formularz cenowy na Zad. 3 - OT Grodków Wycinka.doc
DOCZał. nr 02d - Formularz cenowy na Zad. 4 - OT Olesno Wycinka.doc
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wycinka.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Wycinka.doc
DOCZał. nr 05 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal. do grupy kapit. Wycinka.doc
DOCZał. nr 06 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego Wycinka.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz usług Wycinka.doc
DOCZał. nr 08 - Wykaz osób Wycinka.doc
DOCZał. nr 09 - Wykaz potencjału technicznego Wycinka.doc
PDFZał. nr 10a - Wykaz drzew na Zad. 1 - OT Głubczyce Wycinka.pdf
PDFZał. nr 10b - Wykaz drzew na Zad. 2 - OT Grodków Wycinka.pdf
PDFZał. nr 10c - Wykaz drzew na Zad. 3 - OT Grodków Wycinka.pdf
PDFZał. nr 10d - Wykaz drzew na Zad. 4 - OT Olesno Wycinka.pdf
PDFZał. nr 11 - Projekt Umowy Wycinka.pdf
PDFZał. nr 12 - SST Wycinka drzew.pdf
 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2020
  przez: Jarosław Sołtysek
 • opublikowano:
  24-01-2020 15:14
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 150
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl