Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KÓRNICA” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 03.02.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF01ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

DOC5_01listapodm.doc

 


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 19.02.2020 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF01ogłwynwww.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2020
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  03-02-2020 13:10
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  19-02-2020 13:30
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 169
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl