Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 8. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODC. OLESNO-BOROSZÓW” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.02.2020 r. pod numerem 509140-N-2020 z dnia 05-02-2020 r.
 
Załączniki:
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Nadzór Olesno-Boroszów.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nadzór Olesno-Boroszów.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Nadzór Olesno-Boroszów.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. 1 - Nadzór Olesno-Boroszów.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. 2 - Nadzór Olesno-Boroszów.xls
XLSZał. nr 02c - Formularz cenowy na Zad. 3 - Nadzór Olesno-Boroszów.xls
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie art. 25a wykluczenie - Nadzór Olesno-Boroszów.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie art. 25a warunki - Nadzór Olesno-Boroszów.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapitałowa - Nadzór Olesno-Boroszów.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Nadzór Olesno-Boroszów.doc
DOCZał. nr 07a, 07b i 07c - Wykaz usług na Zad. 1, 2 i 3 - Nadzór Olesno-Boroszów.doc
DOCZał. nr 08a, 08b i 08c - Wykaz osób na Zad. 1, 2 i 3 - Nadzór Olesno-Boroszów.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Nadzór Olesno-Boroszów.pdf
PDFZał. nr 09a - Projekt Umowy powierzenia danych - Nadzór Olesno-Boroszów.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestor. - Nadzór Olesno-Boroszów.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania Inżyniera Koordynatora - Nadzór Olesno-Boroszów.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót - Nadzór Olesno-Boroszów.pdf
ZIPZał. nr 13 - Dokumentacja projektowa - Nadzór Olesno-Boroszów.zip
PDFZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne - Nadzór Olesno-Boroszów.pdf
ZIPZał. nr 15 - Uzgodnienia - Nadzór Olesno-Boroszów.zip