Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2020–2021 – W PODZIALE NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 17.02.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF04ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2020–2021 – W PODZIALE NA ZADANIA

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dnia 18.02.2020 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o unieważnieniu postępowania.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o unieważnieniu postępowania:

PDF04ogłwynunieważwww.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-02-2020
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  17-02-2020 15:03
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  18-02-2020 12:17
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 173
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl