Przejdź do treści strony WCAG

POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 do 6 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2020 r. pod numerem 514564-N-2020.

 

Załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-pozimowe oczyszczenie.pdf
DOCZał. nr 1 - formularz oferty.doc
DOCXZał. nr 2a-2o - formularze cenowe zad. 1-15.docx
DOCZał. nr 3 - oświadcz. o braku podst. wykl..doc
DOCZał. nr 4 - lista podmiotów.doc
PDFZał. nr 5 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 6 - wykaz.pdf