Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 

NA ZADANIE NR 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

 

W dniu 19.03.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

PDFwyniki-BIP.pdf
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 03.03.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2020
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  03-03-2020 12:54
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  19-03-2020 09:42
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 124
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl