Przejdź do treści strony WCAG

KONSERWACJA, UTRZYMANIE I NAPRAWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2020 – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 1, 2 i 3

W dniu 05.05.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, 2 i 3:

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszejna zadanie nr 1,2 i 3.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 17.03.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF07ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

KONSERWACJA, UTRZYMANIE I NAPRAWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2020 – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA